سال ۱۳۹۴؛ سال خونین غیرنظامیان

سال ۱۳۹۴؛ سال خونین غیرنظامیان

سال ۱۳۹۴ برای غیرنظامیان خونین‌ترین سال بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه گزارش سالانۀ خود را در مورد شمار کشته‌ و زخمیان غیرنظامی در جریان جنگ‌های مسلحانه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در جریان سال...