سال گذشته سال رکود اقتصادی در هرات بود

سال گذشته سال رکود اقتصادی در هرات بود

سال گذشته، سال رکود اقتصادی در ولایت هرات بود. سعد خطیبی رییس اتاق‌های تجارت و صنایع کشور می‌گوید که سال گذشته هیچ سرمایه‌گذار خارجی در هرات سرمایه‌گذاری نکرده و برخی از سرمایه‌گذاران داخلی هم سرمایه‌هایشان را خارج...