کار ۱۳ طرح سازندگی در غور آغاز شد

کار ۱۳ طرح سازندگی در غور آغاز شد

کار ۱۳ طرح سازندگی در غور به ارزش بیش از ۲۶ میلیون افغانی آغاز شد.   مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات غور می‌گویند که این پروژه‌ها در مرکز غور و در ولسوالی‌های، دولتیار و لعل وسرجنگل تطبیق می‌شود. خیر محمد نائبی،...