سازمان ملل از پیشنهاد صلح پروسه کابل به طالبان حمایت می‌کند

سازمان ملل از پیشنهاد صلح پروسه کابل به طالبان حمایت می‌کند

مسئولان در شورای امنیت سازمان ملل متحد خطاب به طالبان گفت که پیشنهاد صلح تازه حکومت افغانستان را بخاطر برقراری صلح و ثبات در این کشور قبول کنند.   سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ی گفت که از برگزاری دومین نشست پروسه...