سازمان ملل: بیش از دو هزار مهاجر طی سال جاری در دریای مدیترانه جان باخته اند

سازمان ملل: بیش از دو هزار مهاجر طی سال جاری در دریای مدیترانه جان باخته اند

سازمان ملل متحد می‌گوید که در مسیر دریای مدیترانه به سوی اروپا، از آغاز سال روان میلادی تا حال دست کم ۲۹۶۱ انسان جان باخته اند.   سازمان بین المللی مهاجرت در ژنیو اظهار داشت که اکثریت این افراد در مسیر بین لیبیا و...