نماینده‌گان دفاتر مختلف سازمان ملل وارد غور شدند

نماینده‌گان دفاتر مختلف سازمان ملل وارد غور شدند

نماینده‌گان دفاتر مختلف سازمان ملل متحد در حوزه غرب افغانستان روز گذشته وارد ولایت غور شدند.   در دیداری که این نماینده‌گان با روسای زراعت، اقتصاد، انکشاف دهات، حوادث طبیعی و مهاجرین غور داشتند، پیرامون نحوه‌ی کمک...