سازمان ملل: حکومت سوریه مرتکب جنایات جنگی شده است

سازمان ملل: حکومت سوریه مرتکب جنایات جنگی شده است

سازمان ملل می گوید که حکومت سوریه مسئول حمله مرگ‌بار  با  گاز سارین  به شهر شیخون  است  که  به این اساس دمشق مرتکب جنایات جنگی شده است.   بر اساس این گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل، در جریان حمله به خان شیخون و به دلیل...