دبیر کل سازمان ملل خواهان بهبود وضعیت زندگی مردم افریقا شد

دبیر کل سازمان ملل خواهان بهبود وضعیت زندگی مردم افریقا شد

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت، به حکومت‌های قاره افریقا گوشزد کرد که برای جلوگیری از مهاجرت‌ غیر قانونی، وضعیت زندگی مردم را بهبود ببخشند.   وی در کنفرانس اتحادیه افریقا بر بهبودی وضعیت زندگی مردم در افریقا...