سازمان ملل متحد از افزایش درگیری در اکراین ابراز نگرانی کرده است

سازمان ملل متحد از افزایش درگیری در اکراین ابراز نگرانی کرده است

سازمان ملل متحد از افزایش درگیری در نزدیکی زیربناهای آبی در منطقه دونتسک در شرق اکراین نگرانی اش را ابراز کرده است.   این سازمان می گوید که درگیری در این منطقه منجر به یک فاجعه مرگبار ناشی از انتشار گاز کلورین خواهد...