سازمان ملل: چهار میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک‌ دارند

سازمان ملل: چهار میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک‌ دارند

سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار افزایش فوری کمک‌های انسان دوستانه به این کشور شده است.   سازمان ملل از کشورهای حامی افغانستان خواسته تا روند کمک رسانی به این کشور را ادامه داده و کمک های...