سازمان ملل خواستار کمک به آواره شدگان در جهان شد

سازمان ملل خواستار کمک به آواره شدگان در جهان شد

سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواست که حدود ۲۲/۵  میلیارد دالر را جهت کمک با آسیب دیده‌های منازعات و حوادث طبیعی در سال ۲۰۱۸ مساعدت کنند.   مارک لوکوک مسئول کمک‌های بشر دوستانه این سازمان در یک اعلامیه...