سازمان ملل متحد: در هفته گذشته ۱۵ هزار تن در افغانستان آواره شدند

سازمان ملل متحد: در هفته گذشته ۱۵ هزار تن در افغانستان آواره شدند

اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که در یک هفته گذشته ۱۵ هزار تن از دو ولایت در افغانستان آواره شده اند.   به گفته این اداره، این آوارگان از ولایت‌های قندوز و ننگرهار در اثر ناامنی و جنگ آواره...