سازمان ملل: “وضعیت افغانستان سال‌به‌سال بدتر می‌شود”

سازمان ملل: “وضعیت افغانستان سال‌به‌سال بدتر می‌شود”

وضعیت امنیتی افغانستان در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۶ در مقایسه به‌عین زمان سال گذشته، بدتر شده است. در گزارش تازۀ سر منشی سازمان ملل متحد آمده است که افزایش عملیات بی‌سابقۀ طالبان از آغاز سال ۲۰۱۶ به این‌طرف، عامل اساسی...