سازمان ملل: تلفات ملکیان در اوکراین افزایش یافته است

سازمان ملل: تلفات ملکیان در اوکراین افزایش یافته است

‎سازمان ملل متحد می‌گوید، تلفات افراد ملکی در شرق اوکراین دوباره به سطح سال گذشته افزایش یافته‌است. کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته گفت: در ماه جون خسارات وارد شده به ۶۹ فرد ملکی را به شمول دوازده کشته مستند...