سازمان ملل: باید به‌صورت واقع‌بینانه با چالش‌های افغانستان برخورد شود

سازمان ملل: باید به‌صورت واقع‌بینانه با چالش‌های افغانستان برخورد شود

مجمع عمومی سازمان ملل، قطع‌نامه‌ای را تحت عنوان "وضعیت در افغانستان" به تصویب رساند که بر همکاری درازمدت و مشترک با افغانستان تأکید دارد. محمود صیقل نماینده دائمی کشور در سازمان ملل متحد، از این سازمان به دلیل تصامیم و...