سازمان ملل از وضعیت موجود امنیتی در کشور نگران است

سازمان ملل از وضعیت موجود امنیتی در کشور نگران است

شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی جدی‌اش را دربارۀ تهدیدهای امنیتی در افغانستان ابراز کرد. این نگرانی‌ها پس‌ازآن ابرازشده که شام جمعه شورشیان یک مهمانخانه را در نزدیک سفارت اسپانیا در شهر کابل آماج قراردادند که...