سازمان ملل از ترکیه خواست تا ۳۰ هزار پناه‌جو را در کشورش جا دهد

سازمان ملل از ترکیه خواست تا ۳۰ هزار پناه‌جو را در کشورش جا دهد

سازمان ملل متحد گفت: که در صورت محاصره بخش‌هایی از شهر حلب توسط نیروهای دولتی، احتمال قطع تدارکات غذایی حداکثر ۳۰۰ هزار نفر وجود دارد. یک جاده مورداستفاده برنامه خواربار جهانی که از ترکیه به حلب می‌رسید هفته قبل پس از...