سازمان ملل ارسال کمک‌ها در سوریه را متوقف کرد

سازمان ملل ارسال کمک‌ها در سوریه را متوقف کرد

به دنبال حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل در نزدیکی شهر حلب، آژانس کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل از توقف حرکت تمام کاوران‌های این نهاد در سوریه خبر داد. اواخر وقت دوشنبه پس از پایان آتش بس در سوریه یه...