جایزه روز جهانی منع تنباکوی سازمان صحت جهانی به افغانستان رسید

جایزه روز جهانی منع تنباکوی سازمان صحت جهانی به افغانستان رسید

سازمان صحت جهانی، از میان ۲۴ کشور حوزه شرق مدیترانه، جایزه روز جهانی منع تنباکوی این سازمان را، به افغانستان اهدا کرده است. مقام‌ها در وزارت صحت عامه گفته‌اند که افغانستان به دنبال تلاش‌هایی که برای کاهش استفاده از...