نشست سازمان همکاری‌های شانگهای امروز در مسکو برگزار می‌شود

نشست سازمان همکاری‌های شانگهای امروز در مسکو برگزار می‌شود

نشست گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای امروز برگزار می‌شود. این نشست به میزبانی کشور روسیه در مسکو برگزار می گردد. روز گذشته حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به‌خاطر اشتراک در این نشست به مسکو...