سازمان شانگهای برای تقویت صلح در افغانستان همکاری می‌کند

سازمان شانگهای برای تقویت صلح در افغانستان همکاری می‌کند

بخش مطبوعات سازمان همکاری‌های شانگهای اعلام کرده، همکاری این سازمان با ایران به‌منظور مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان بیشتر خواهد شد. سازمان همکاری‌های شانگهای شامل کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان،...