دیدار عبدالله عبدالله با سرمنشی جدید سازمان سارک

دیدار عبدالله عبدالله با سرمنشی جدید سازمان سارک

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی، با سرمنشی جدید سازمان همکاری سارک گفتگو کرده است. به اساس خبرنامۀ قصر سپیدار، آقای عبدالله با امجد حسین سیال، سرمنشی سازمان سارک دیروز دیدار کرده و آقای سیال بر همکاری نزدیک...