سازمان دیده‌‌بان حقوق بشر رهایی ایلیم عمروف را تقاضا کرد

سازمان دیده‌‌بان حقوق بشر رهایی ایلیم عمروف را تقاضا کرد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر رهایی یک فعال تاتار را تقاضا کرده که به زور و فشار در یک شفاخانۀ کریمیا متعلق به روسیه، بستری است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در یک اعلامیه که دیروز به نشر رسانده از مقام های کریمیا خواسته که ایلیم...