سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعدام های اخیر در ایران را تقبیح کرد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعدام های اخیر در ایران را تقبیح کرد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعدام ۲۰ نفر در ایران به اتهام آنچه عضویت در یک گروه تروریستی خوانده شد را تقبیح کرد. سارا لی ویتسون، رییس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه اعدام‌های اخیر را یک نقطه...