سازمان دیدبان حقوق بشر: از مکاتب نباید استفاده نظامی شود

سازمان دیدبان حقوق بشر: از مکاتب نباید استفاده نظامی شود

سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که نیروهای امنیتی افغان باید از استفاده مکاتب برای مقاصد نظامی خودداری کنند. این نهاد افزوده که در سال ۲۰۱۵، نظر به گزارش سازمان ملل ۲۰ مورداستفاده نظامی از مدارس شده است. به گفته این...