سازمان حقوق بشر اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد

سازمان حقوق بشر اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شاخه ایران این مجموعه، موسوم به "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" اعدام‌های اخیر در این کشور را محکوم کرد. در بیانیه این فدراسیون آمده است که دستکم ۲۱ تن در این روز اعدام شدند،...