سازمان جهانی شفافیت: وجود ده‌ نهاد مبارزه با فساد اداری در افغانستان بیهوده است

سازمان جهانی شفافیت: وجود ده‌ نهاد مبارزه با فساد اداری در افغانستان بیهوده است

مسئول بخش آسیایی سازمان جهانی شفافیت درگفتگو با رسانه ها فعالیت بیش از ده‌ نهاد مبارزه با فساد اداری را در کشور بیهوده می‌داند و خواهان مدغم شدن و یا از بین رفتن این نهاد‌ها است. سریراک پلیپت، مسئول بخش آسیایی سازمان...