سازمان عفو بین الملل خواهان ماندن خانواده طیبه عباسی در نروژ شد

سازمان عفو بین الملل خواهان ماندن خانواده طیبه عباسی در نروژ شد

سازمان عفو بین الملل از حکومت نروژ خواست که طیبه عباسی را با خانواده اش بخاطر موجود بودن تهدیدها به افغانستان نفرستد.   این سازمان در یک بیانیه گفت که طیبه عباسی دختر ۱۸ ساله افغان که تا حال افغانستان را ندیده، در...