سازمان بهداشت جهانی پایان وضعیت اضطراری پیرامون زیکا را اعلام کرد

سازمان بهداشت جهانی پایان وضعیت اضطراری پیرامون زیکا را اعلام کرد

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که وضعیت اضطراری ناشی از خطر انتشار ویروس زیکا که پشه ناقل آن است پایان یافته است. اما این سازمان که ۹ ماه پیش به خاطر زیکا وضعیت اضطراری اعلام کرده بود گفت که این ویروس کاملا ریشه کن...