سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان بازداشت عاملان حمله بر شیر محمد جهش شد

سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان بازداشت عاملان حمله بر شیر محمد جهش شد

سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت افغانستان می‌خواهد تا عاملان حمله مسلحانه بر مدیر مسئول تلویزیون تنویر را هر چه زودتر شناسایی و بازداشت کند. رضا معینی مسئول بخش افغانستان در این سازمان گفته که دولت افغانستان باید...