سازماندهی ترورهای بزرگ از داخل زندان حکومت

سازماندهی ترورهای بزرگ از داخل زندان حکومت

فرمانده پولیس هرات امروز دریک نشست خبری در مقر این فرماندهی حضور یافت تا در مورد قضیه ترور سمیع‌الدین رییس پیشین دادستانی هرات معلومات دهد. آقای روزی گفت که آقای رهین توسط گروه تروریستی "فیض‌الله قصاب" ترور شده است. بنا...