دو سارق در هرات به چنگ پولیس افتادند

دو سارق در هرات به چنگ پولیس افتادند

نیروهای امنیتی در ولایت هرات، دو تن را به ظن انجام سرقت مسلحانه در این ولایت بازداشت کرده‌ اند.   به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی پولیس هرات، این افراد پس از انجام سرقت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. بر بنیاد...