دو سارق مسلح در ولسوالی غوریان هرات بازداشت شدند

دو سارق مسلح در ولسوالی غوریان هرات بازداشت شدند

دو سارق‌ مسلح شب‌گذشته در یک زد و خورد با نیروهای امنیتی‌افغان در ولسوالی غوریان هرات، زخمی و اکنون تحت نظارت پولیس قرار دارند. یک منبع  امنیتی که نخواست نامش گرفته شود گفته، این افراد زمانی که می‌خواستند اموال مردم...