سارقین مسلح ۳ فرد ملکی را درولسوالی انجیل مجروح ساختند

سارقین مسلح ۳ فرد ملکی را درولسوالی انجیل مجروح ساختند

اعضای کمیته امنیتی شورای ولایت هرات می‌گویند که در دو رویداد جداگانه سرقت درولسوالی انجیل این ولایت ۳ فرد ملکی زخم برداشتند. دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی به" تلویزیون چکاد" گفت که رویداد نخست ۲ شب پیش در...