سارقان مسلح در مرکز شهر هرات حادثه آفریدند

سارقان مسلح در مرکز شهر هرات حادثه آفریدند

سارقان مسلح ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻗﺒﻞ فردی را در مرکز شهر مجروح نمودند.   مسئولان در بخش مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات می گویند که صبح امروز ﺩﻭ ﺳﺎﺭﻕ ﻣﺴﻠﺢ ﺣﻴﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺒﺎﻳﻞ از یک ساکن هرات با وی درگیر شده و او را از ناحیه پا...