سارقانی که به هدف نرسیدند

سارقانی که به هدف نرسیدند

دو سارق از ساحه پروژه سمنت ولسوالی زنده‌جان ولایت هرات توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که این دو تن هنگامی که سرگرم سرقت بودند، توسط نیروهای امنیتی بازادشت شدند. او بیان...