سارقان مسلح در ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک نفر را کشته اند

سارقان مسلح در ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک نفر را کشته اند

نقیب الله امینی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که این رویداد زمانی رخ داده که این فرد از دره  بوم به سوی مرکز بادغیس در حرکت بوده است .   به گفته امینی  فرد مسلح قصد ربودن...