سارقان مسلح یک مرد را در مسیر شاهراه هرات_غوریان کشتند

سارقان مسلح یک مرد را در مسیر شاهراه هرات_غوریان کشتند

در نتیجه تیراندازی سارقان مسلح بر یک موتر نوع صرف در مسیر هرات- غوریان یک مرد کشته شده است.   سید احمد محمدی، سرپرست دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که درنتیجه این رویداد یک کودک و...