بازداشت یک گروه از سارقان حرفه‌ای در هرات

بازداشت یک گروه از سارقان حرفه‌ای در هرات

نیروهای امنیت ملی، یک گروۀ ۵ نفری از سارقان مسلح را در هرات بازداشت کرده‌اند. جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات گفته است که این افراد به ظن سرقت چند گاو صندق از مارکت‌ "فرش فروشان" شهرنو بازداشت شده‌اند. آقای...