از ساخت و سازهای غیر معیاری در هرات جلوگیری می‌شود

از ساخت و سازهای غیر معیاری در هرات جلوگیری می‌شود

ساخت و ساز‌های خودسر و غیر معیاری از عمده‌ترین دلایل عقب ماندن هرات از لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو عنوان می شود.   اکنون اداره شهرسازی و مسکن در هرات می‌گوید که این اداره برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری در...