ساخت بزرگترین هواپیمای دو زیست جهان در چین

ساخت بزرگترین هواپیمای دو زیست جهان در چین

مقام های چینی  از ساخت بزرگترین هواپیمای دو زیست (آبی و خاکی ) در آینده آتی در این کشور خبر میدهند.   به نقل از خبرگزاری های چینی این هواپیما AG600  نام دارد و قرار است تا ۵ سال دیگر به بازار عرضه شود. چین از آمادگی برای...