کار ساخت بند بخش‌آباد فراه به تعلیق در آمد.

کار ساخت بند بخش‌آباد فراه به تعلیق در آمد.

مسوولان محلی در ولایت فراه می گویند که کار بند برق بخش آباد در این ولایت به حالت تعلیق در آمده است.   ناصر مهری سخنگوی والی فراه می گوید: "کار ساخت بند بخش آباد تا حدودی پیش رفته بود، وای برای ادامه کار، ساخت کانال شمالی...