ساخت استادیوم فوتبال ۲۷۰ میلیون دالری در کابل

ساخت استادیوم فوتبال ۲۷۰ میلیون دالری در کابل

استادیوم ورزشی پیروزی که قرار است در حومۀ شهر کابل ساخته شود، با معیارهای بین‌المللی برابر بوده و در آن مردها وزن‌ها می‌توانند به تمرینات و رقابت‌های ملی و بین‌المللی بپردازند. مژده جمال‌زاده، سخنگو و مسئول...