نوشته هایی با برچسب "ساختمان"

گذاشتن سنگ تهداب ساختمان اداری ولسوالی قادس بادغیس

گذاشتن سنگ تهداب ساختمان اداری ولسوالی قادس بادغیس

نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری روز گذشته سنگ تهداب ساختمان اداری ولسوالی قادس ولایت بادغیس گذاشته شد.   فیض محمد میرزا زاده معاون والی بادغیس میگوید این ساختمان دارای ۲۲ اطاق اداری بوده که در سه منزل و با هزنیه ۲۰...

مکتبی در انجیل گشایش یافت

مکتبی در انجیل گشایش یافت

ساختمان مکتب روستای اسحاق سلیمان ولسوالی انجیل ولایت هرات گشایش یافت. نقیب آروین ولسوال این ولسوالی در صفحه فیس‌بوکش نوشته که این مکتب به هزینه بالغ‌بر ۲۵۰ هزار دالر آمریکایی که از سوی بانک جهانی پرداخته‌شده،...