قرار است ساختمان زندان جدید هرات در سال ۱۳۹۸ اعمار شود

قرار است ساختمان زندان جدید هرات در سال ۱۳۹۸ اعمار شود

عبدالحلیم  کوهستانی رئیس عمومی زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های وزارت  امور داخله افغانستان گفت که قرار است ساختمان زندان جدید هرات در سال ۱۳۹۸ اعمار شود.   وی این موضوع را درسفری که به هرات داشت، بیان نمود. اقای کوهستانی...