ساختمان جدید وزارت امور داخله افتتاح شد

ساختمان جدید وزارت امور داخله افتتاح شد

حکومت به همکاری امریکا، در جریان پنج سال گذشته، ساختمان جدیدی را برای وزارت امور داخله به ارزش مجموعی ۲۱۰ میلیون دالر ساخته و این ساختمان امروز با حضور رییس‌جمهور غنی افتتاح شد. رییس‌جمهور با ابراز خرسندی از...