ساختمان تئاتر هرات باید به عنوان یک آبده تاریخی حفظ می‌شد

ساختمان تئاتر هرات باید به عنوان یک آبده تاریخی حفظ می‌شد

مسئولان در شهرداری هرات می‌گویند که ساختمان تئاتر این ولایت باید به عنوان یک آبده تاریخی حفظ می‌شد.   سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید که در حال حاضر کدام زمینی در ساحه‌ی شهر هرات ندارند تا بخاطر اعمار ساختمان...