معرفی رئیس جدید دفتر ساحوی یوناما در حوزه غرب افغانستان

معرفی رئیس جدید دفتر ساحوی یوناما در حوزه غرب افغانستان

سیمون هیرمیس به عنوان رئیس جدید دفتر ساحوی یوناما در حوزه غرب افغانستان معرفی شد.   وی قبل از این به عنوان رئیس دفتر یوناما در ولایت قندهار ایفای وظیفه کرده است. سیمون هیرمیس امروز با محمد آصف رحیمی والی هرات در مقر...