جایزه ویژه پایان سال باشگاه رئال مادرید برای افتخارآفرینی شاگردان زیزو

جایزه ویژه پایان سال باشگاه رئال مادرید برای افتخارآفرینی شاگردان زیزو

باشگاه رئال‌ مادرید جهت قدردانی از بازیکنان خود برای کسب سه‌گانه قهرمانی در سال ۲۰۱۶ برای هر یک از آنها جایزه ویژه‌ای در نظر گرفته است. سال ۲۰۱۶ برای کهکشانی‌ها یکی از رؤیایی‌‌ترین سال‌ها بود چرا که سه جام ارزشمند را...