ولسوال زیرکوه: طالبان زیرکوه از سوی کشورهای همسایه حمایت مالی می‌شوند

ولسوال زیرکوه: طالبان زیرکوه از سوی کشورهای همسایه حمایت مالی می‌شوند

ولسوال زیرکوه ولایت هرات ادعا می‌کند که طالبان مسلح در این منطقه از سوی دو کشور همسایه حمایت مالی می‌شوند.   عبدالغنی نورزی ولسوال زیرکوه تأکید می‌کند که چندی پیش شماری از شهروندان کشورهای همسایه در این ولسوالی...